Havet hinsides havet

jordisk genfærd
graven higer

livslangt ligtog
lavmælt gravrøst

dragende horisont
havet hinsides havet

ukendt længsel
mørkevæld
malstrøm til hel

<