Evig hvile

at tjene mørket
for hvilket blodet flød

hadefuld hævn
som kolde vinde
over fortidens levn
evig hvile finde

mørket befri
afsjælet lig

dødelig… længsel
evighed… glemsel

endelig drage vil
ad dødsriget til

<